Блог

11 ползи от дърветата

ДЪРВЕТАТА СЕ БОРЯТ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.

Излишният въглероден диоксид (CO2) от човешки дейности, се натрупва в атмосферата на планетата ни и допринася за промените в климата. Дърветата поглъщат въглеродния диоксид, извличат въглерода от него и го складират, а кислорода освобождават обратно във въздуха. За една година 1 декар гора поглъща количество CO2 приблизително равно на това, което би произвела една кола, за 12 000 км пробег.

ДЪРВЕТАТА ПРЕЧИСТВАТ ВЪЗДУХА.

Дърветата поглъщат неприятни миризми и замърсяващи газове (азотен оксид, амоняк, серен диоксид, озон) и събират дребни частици от въздуха в капана на листата и кората си.

 

 

ДЪРВЕТАТА ОСИГУРЯВАТ КИСЛОРОД.

За една година 1 декар гора осигурява количеството кислород, необходимо за живота на 5 човека на нашата планета.

 

 

 

ДЪРВЕТАТА ОХЛАЖДАТ ГРАДСКАТА СРЕДА.

Дърветата охлаждат градската среда с до 12 градуса по Целзий, чрез сянката, която хвърлят и чрез водата, която се изпарява от листата им.

 

 

 

ДЪРВЕТАТА ПЕСТЯТ ЕНЕРГИЯ.

Три дървета, разположени на стратегически места около семейна къща, могат да намалят летните разходи за охлаждане на тази къща с до 50 процента. А по-малко използвана енергия означава и по-нисък екологичен отпечатък на домакинството.

 

ДЪРВЕТАТА ПЕСТЯТ ВОДА.

Сянката на дърветата забавя изпаряването на водата от почвата и по този начин намалява използваната вода за напояването на плодородните почви.

 

ДЪРВЕТАТА ПОМАГАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ.

Когато вали дъжд в местност, където има дървета, дъждовната вода се стича по короните на дърветата, а после и по дънерите им. Листата и кората на дърветата обират вредните частици и, така филтрираната вода, вече попада в подпочвената вода, която пък от своя страна се влива в големите водни басейни.

 

ДЪРВЕТАТА НАМАЛЯВАТ ПОЧВЕНАТА ЕРОЗИЯ.

Когато дърветата растат по хълмове, стръмни склонове, или покрай речни корита, кореновата им система служи като мрежа, която държи почвата на мястото и. Така се получава естествено укрепване на тези площи и се намалява опасността от свлачища.

 

 

ДЪРВЕТАТА ПРЕДПАЗВАТ ДЕЦАТА ОТ UV-ЛЪЧИТЕ НА СЛЪНЦЕТО.

Ракът на кожата е все по-често срещано заболяване. Дърветата намаляват излагането на UV-B лъчите (изгарящите слънчеви лъчи) с до 50 процента, осигурявайки защита на децата в училищните дворове, паркове и детски площадки, където децата прекарват часовете си навън.

 

ДЪРВЕТАТА ОСИГУРЯВАТ ХРАНА.

Дърветата са многогодишни растения, едно посадено овощно дръвче ( като ябълка, праскова, круша и т.н.) дава вкусни плодове години наред. Освен полезна храна за хората, дърветата осигуряват храна и за много животни и насекоми.

 

ДЪРВЕТАТА СА ДОМ НА МНОГО ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ.

В короните на дърветата гнездят птици, a от горите по света зависи животът на много видове.

 

 

 

За тази статия използвахме информация от тук: https://www.treepeople.org/tree-benefits